Margot Keres – Direktori kt.
Sirje Ilja – Majandusjuhtaja
Lia Sokkand – Logopeed
Sille Lõõndre – Muusikaõpetaja
Ewe-Ly Oja – Liikumisõpetaja
Agnes Ilja – Lasteaiaõpetaja
Ene Haaboja – Lasteaiaõpetaja
Milvi Rebane – Lasteaiaõpetaja
Anne Riis – Lasteaiaõpetaja
Ingrid Kask – Õpetaja abi
Annika Vihm – Õpetaja abi
Krista Anton – Tervishoiutöötaja
Maire Liiv – Tugiisik
Ene Miljan – Kokk
Elmar Lõõndre – Majahoidja
Gerly Kahro – Koristaja