Margot Keres – Direktor
Sirje Ilja – Majandusjuhataja
Kelian Oras – Sekretär
Lia Sokkand – Logopeed
Sille Lõõndre – Muusikaõpetaja
Kai Kadaja – Liikumisõpetaja
Agnes Ilja – Rühmaõpetaja
Ene Haaboja – Rühmaõpetaja
Kelian Oras – Rühmaõpetaja
Ursula Karindosk-Reenumägi – Rühmaõpetaja
Ingrid Kask – Õpetaja abi
Annika Vihm – Õpetaja abi
Maire Liiv – Tugiisik
Ene Miljan – Kokk
Elmar Lõõndre – Majahoidja
Gerly Kahro – Koristaja