24.05.2024

31.08.2023

Teade!
Tulenevalt Otepää Vallavolikogu 24. augustil 2023 vastu võetud uuest määrusest „Otepää valla koolieelsetes lasteasutustes lapsevanema poolt kaetava osa määr ja maksmise kord“ on alates 1. septembrist 2023 on lapsevanema osalustasu 50.75 eurot/ kuus, ehk 7% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus.

17.02.2023

Toidupäeva maksumus!
Aluseks võttes Otepää Vallavalitsuse ettepanekut ja Puka Kooli hoolekogu otsust, on alates 1. märtsist 2023 lasteaia laste toidupäeva maksumus alljärgnev:
Sipsikute rühmas 2.- eurot
Põngerjate rühmas 2.30 eurot

08.11.2021

Lp lapsevanemad!
Viirushaiguste leviku tõkestamise eesmärgil:
1. Ilmsete haigustunnustega (nohu, köha, palavik vms) last lasteaeda ei võeta.
2. Kui laps haigestub päeva jooksul, teavitatakse sellest vanemat ja vanem peab lapsele esimesel võimalusel järele tulema.
3. Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
4. Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias, ei pea haigustunnusteta või Covid-19 läbipõdenud lasteaialapsed jääma karantiini ega end ka testima.
5. Kõigile alla 12aastastele lastele kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord.
6. Kui lasteaialaps saab lähikontaktseks väljaspool lasteaeda, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.
6. Vajaduse tekkides läheb lasteaed üle osalisele või täielikule distantsõppele kooskõlastades otsuse Terviseameti ja Otepää Vallavalitsusega.
7. Viirushaiguste levimise ajal on lasteaial õigus piirata majja ja rühmaruumi sisenemist. Vastavad korraldused edastatakse jooksvalt.
9. Info lasteaia töökorralduste erisusest on kättesaadav lasteaia kodulehe ja/või vanemate Facebooki kinnise grupi kaudu. Vajadusel edastatakse infot vanemate isiklike meili-aadresside kaudu.