14.01.2022

Teade!
Tulenevalt Otepää Vallavolikogu määrusest 27.09.2012 nr 10 “Lastevanemate osalustasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel” on alates 1.jaanuarist 2022 lasteaia kohatasu 32,7 EUR ehk 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus.

08.11.2021

Lp lapsevanemad!
Viirushaiguste leviku tõkestamise eesmärgil:
1. Ilmsete haigustunnustega (nohu, köha, palavik vms) last lasteaeda ei võeta.
2. Kui laps haigestub päeva jooksul, teavitatakse sellest vanemat ja vanem peab lapsele esimesel võimalusel järele tulema.
3. Lapsevanem, lasteaia töötaja või Terviseamet teavitab koolijuhti, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
4. Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias, ei pea haigustunnusteta või Covid-19 läbipõdenud lasteaialapsed jääma karantiini ega end ka testima.
5. Kõigile alla 12aastastele lastele kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord.
6. Kui lasteaialaps saab lähikontaktseks väljaspool lasteaeda, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.
6. Vajaduse tekkides läheb lasteaed üle osalisele või täielikule distantsõppele kooskõlastades otsuse Terviseameti ja Otepää Vallavalitsusega.
7. Viirushaiguste levimise ajal on lasteaial õigus piirata majja ja rühmaruumi sisenemist. Vastavad korraldused edastatakse jooksvalt.
9. Info lasteaia töökorralduste erisusest on kättesaadav lasteaia kodulehe ja/või vanemate Facebooki kinnise grupi kaudu. Vajadusel edastatakse infot vanemate isiklike meili-aadresside kaudu.