Puka Lasteaia laul

Puka Lasteaia laul sõnadega
Puka Lasteaia laul
Puka lasteaia laulu noot .pdf
Lasteaia laulu sõnad.odt

Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära

Puka Lasteaed on asutatud 1964. aastal. Puka Lasteaed on Otepää valla omandis olev õppeasutus ning juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest õigusaktidest ning Puka Lasteaia põhimäärusest.
Lasteaias käib 27 last ja tegutseb kaks rühma: liitrühm „Sipsikud” 1,5-5 aastastele lastele ja liitrühm „Põngerjad” 4-7 aastastele lastele. 1. septembri 2020.a. seisuga on lasteaias 15 töötajat.

Puka Lasteaia eripäraks võib lugeda soodsat keskkonda, mis pakub rikkalikult erinevaid võimalusi ümbritseva eluga tutvumiseks.
Eripäraks on ka liitrühmade olemasolu, mis pakub rikkalikumaid õppimisvõimalusi eriealiste laste koosluse ja omavaheliste kontaktide tõttu.
Puka Lasteaed on oma tegutsemisaastate vältel tõestanud oma elujõulisust. Lasteaias on professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide laste arenguks ning toetada seda. Laste igapäevatoimingud, mäng ja vabategevused võtavad olulise osa päevakavast, kuid annavad palju võimalusi ka laste arendamiseks, teadmiste ja oskuste kinnistamiseks. Tervise seisukohalt on oluline, et laps viibiks võimalikult palju värskes õhus.

Puka Lasteaia lastevanemate osalustasu koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel on 01.01.2022 seisuga 32,7 eurot kuus.

Lasteaia visioon

Puka Lasteaed on turvaline lasteaed, mis koostöös koduga loob lapsesõbraliku ja parimate õpivõimalustega keskkonna, et tagada igale lapsele õnnelik lapsepõlv

Lasteaia missioon

Puka Lasteaia missiooniks on olla avatud ja lapsekeskne, luua lastele võimalused igakülgseks kehaliseks, emotsionaalseks ja intellektuaalseks arenemiseks, arvestades iga lapse individuaalsuse ja eripäraga.