Rühmad

Liitrühm Sipsikud: lapsed vanuses 1,5-4.

sipsikud

Õpetajad: Agnes Ilja, Ursula Karindosk-Reenumägi
Õpetaja abi: Annika Vihm

Liitrühm Põngerjad: lapsed vanuses 4-7.

põngerjad

Õpetajad: Ene Haaboja, Monika Sule
Õpetaja abi: Ingrid Kask