Südamehommik 2017

Südamenädala lõpetuseks rääkis arstitädi Krista südame tööst ja tervisest, tutvustas erinevaid aparaate südame tegevuse jälgimiseks.
Lapsed said ise oma südame häält kuulata, vererõhku ja verehapnikku mõõta.
Väga põnev asi oli EKG masin, millega kuulasime Keliani ja Ingridi südame häält ja nägime, kuidas tehti südamefilmi.