Lustipäev Aakre lasteaiaga 2017

29. septembril toimus Puka ja Aakre lasteaedade ühine Lustipäev, mida viisid läbi Punase Risti töötajad.