Muusikaõpetus

Muusikaõpetuse õppematerjal koduseks uurimiseks soovijatele:
http://eestikultuurist.ut.ee/rahvapillid/index.php/et/rahvapillid-ja-muusika/1-e-kiri

http://muusikaoppematerjale.weebly.com/